dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Dne 3. května 2007 se v sále Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí uskutečnilo pasování žáků prvních tříd na rytíře Řádu čtenářského. Děti poklekly před královnu Abecedu a krále Knihoslava, před kterými složily slib. Zavázaly se opatrovat knihy, mít je rády a chovat se k nim s úctou. Poté jim rytíři z královy družiny poklepali meči na ramena a děti po jednom přistupovaly k jejímu veličenstvu královně Abecedě. Ta každému předala glejt stvrzující jeho příslušnost k řádu a pošeptala do ouška slova, která zná jen samotný rytíř.

 Ke královské družině patřili kromě dvou rytířů krásná dvorní dáma a hloupoučký oslík. Tento oslík z Knihoslavovy říše dokázal chodit po dvou nohách a dokonce i mluvit. Z jeho obrovské snahy propašovat se mezi děti přijímané do řádu měli prvňáčci ústa roztažená od ucha k uchu. Jenže jejich čtyřnohý kamarád nesplňoval základní podmínku pro přijetí, neuměl číst. Jeho znalost pouze písmen Í a Á krále Knihoslava neuspokojovala. Poté co se děti staly rytíři Řádu čtenářského, shlédly divadelní předvedení příběhu Daisy Mrázkové Můj medvěd Flóra. Představení Divadelní společnosti Kejklíř z Prahy dětem kromě toho, že je vtáhlo do děje, ukázalo, jak si lze s knihou hrát.

 Ceremoniálu se zúčastnily první třídy všech ZŠ ve Valašském Meziříčí, přijely také některé třídy z okolních obcí. Po pasování třídních učitelek za prokázané hrdinství a trpělivost, se v tomto městě nachází 330 nových rytířů. Pasováním pro malé rytíře teprve všechno začíná. Onen glejt, který obdrželi z královniných rukou, je totiž opravňuje k bezplatné registraci v knihovně. Královna Abeceda a král Knihoslav nebyli nikým jiným než vedoucími dětských oddělení městské knihovny. Knihovna uspořádala tuto akci ve spolupráci s Kulturním zařízením a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR na podporu čtení a samozřejmě návštěvnosti knihovny. Tam na malé rytíře čeká kufr s nápisem „POKLAD RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO,“ co v něm nejspíš je, můžeme jen hádat.