dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

V Týdnu knihoven jsme zahájili Klíčování 2007. Pro Rytíře řádu čtenářského – žáky druhých tříd jsme připravili popletenou pohádku a zábavné úkoly vedoucí k odhalení klíče ke knihám.

 V průběhu dopoledne děti prokazovaly znalost abecedy a psaly písmena vlastním tělem. Ochotně napravovaly popletenou pohádku Ivony Březinové, pomáhaly kamarádce Pavle a tetě Bětě vyluštit Sněžínkovy úkoly a v závěru odhalily, že klíčem ke knihám je dovednost čtení. Symbolický klíč, který jim tuto skutečnost bude připomínat, si odnesly s sebou do školy.

 Na závěr se děti setkaly s Králem Knihoslavem a Královnou Abecedou, kteří jim předali legitimaci RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO, do které obdrží při každé návštěvě knihovny speciální razítko. Nejpilnější návštěvníci knihovny budou mít v březnu 2008 přednostní právo přihlásit se na Noc s Andersenem. V květnu 2008 bude soutěž o sběr razítek vyhodnocena.

 Akce, které se zúčastnilo 11 třídních kolektivů z Valašského Meziříčí a blízkého okolí, si klade za cíl podpořit u dětí zájem o četbu a naučit je pravidelným návštěvám knihovny.