dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Pro žáky prvních tříd jsme společně s Kulturním zařízením a za podpory Ministerstva kultury ČR připravili na závěr školního roku akci „První rok ve škole, první krok do knihovny.“

Pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského přijalo 220 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí.

Všichni přítomní před králem Knihoslavem a královnou Abecedou slíbili, že budou mít rádi knížky a budou je opatrovat jako nejvzácnější poklady. Každý si uvědomil, že opravdu vykonal velký kus práce, když se naučil číst a psát. Všichni byli pasováni na rytíře a obdrželi listinu, která to osvědčuje. Tato listina opravňuje každého k bezplatné registraci na dětském oddělení.

Po pasování přišlo na řadu divadelní představení příběhu Daisy Mrázkové “Můj medvěd Flóra”. Představení dětem ukázalo, že si příběhy z knih mohou sami rozvíjet, obměňovat, mohou si s nimi krásně hrát. Za skvělé představení patří dík Divadelní společnosti Kejklíř z Prahy.

Cílem je podpořit zájem o četbu, přivést děti do knihovny a vytvořit u nich návyk pravidelných návštěv a soustavného čtení. Pro děti tak bude připraven speciální režim na další školní rok, který bude děti stimulovat k pravidelným návštěvám v knihovně a nabízet jim vytipovanou literaturu atraktivním způsobem.