dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  
Významné osmičky v českých dějinách

Datum / čas
3. 4. 2018 - 29. 4. 2018
Celý den

Místo
vestibul knihovny


Knihovna Právnické fakulty UK: Významné osmičky v českých dějinách 20. století v obrazech, filmových dokumentech a zákonech

Výstava připomíná čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století, neboť zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku. Každý člověk, který prožil alespoň část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičinění do složitých historických situací, na něž musel nějakým způsobem reagovat. Často to bylo rozhodování opravdu osudové a formovalo budoucnost českého národa, jeho samotnou existenci, ale i jeho charakter.

Výstava, zachycující roky 1918, 1938, 1948 a 1968, má 3 části:
Obrazová část – události jednotlivých roků jsou představeny prostřednictvím dobových fotografií, denního tisku, propagačních materiálů atd.
Filmové dokumenty –  QR kódy odkazují na zajímavé filmové dokumenty na YouTube, které byly vybrány k jednotlivým událostem.
Zákony –  ukázky zákonů a vládních nařízení, které státní orgány přijímaly v dané době.

Výstava bude doplněna literaturou z fondu knihovny vztahující se k těmto událostem.