dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  
VU3V - Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Datum / čas
30. 11. 2023
8:30 - 10:00

Místo
malý sál (knihovna-komunitní centrum)


Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory (osoby se statusem důchodce) a invalidní důchodce bez rozdílu věku, který pořádá vysokoškolské pracoviště prostřednictvím konzultačního střediska v knihovně ve Valašském Meziříčí. Studium probíhá v podzimních a zimních měsících formou e-learningu ve skupině.

5. října 2023 otevíráme kurz Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě – čtvrtek od 8.30 do 10 hod

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Harmonogram přednášek v zimním semestru 2023/2024:

Přednáška č. Termín společné přednášky
1 5. října 2023
2 19. října 2023

Přihlašování / Odhlašování studentů pro LS je možné do 19. října 2023 včetně.

3 2. listopadu 2023
4 16. listopadu 2023
5 30. listopadu 2023
6 14. prosinnce 2023
Záverečný test do 31. prosince 2023

Administrátorský poplatek za jeden kurz za zimní za semestr je 400 Kč. Po zhlédnutí první přednášky účastníci vyplní přihlášku.

Více informací o studiu najdete zde: https://www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/