dnes zavřeno  
ZRUŠENO! Klára Goldstein

Datum / čas
10. 1. 2024
18:00 - 19:00

Místo
malý sál (knihovna-komunitní centrum)


hledáme náhradní termín, omlouváme se

Klára Goldstein


Básnířka, publicistka, literární historička. Vystudovala bohemistiku na FF UP v Olomouci, zabývá se např. českou meziválečnou poezií nebo osobností a tvorbou Pabla Nerudy a její recepcí v československém prostředí. Autorka sbírek Milíře (Weles, 2016), Kenotaf (Host, 2018), Falkenfrau (Host, 2021), za kterou byla nominována na Magnesii Literu, Deště Maierniggu (Odeon, 2022) a monografie Pokus o nekonečného Nerudu (FF UP, 2019). Příležitostně překládá, věnuje se rovněž redaktorské činnosti. Od roku 2020 přispívá svými sloupky do internetové odnože časopisu Host, H7O. Časopisecky publikovala např. v Hostu, Tvaru, A2, Welesu, Aluzi, iLeGaLitu, Textech, DR ad. Organizuje literární a literárně-hudební večery (Valašské Meziříčí, Olomouc). Její básně byly přeloženy do španělštiny, galicijštiny, angličtiny a polštiny.

 

Spisovatelé do knihoven

Asociace spisovatelů a české knihovny společně připravily na školní rok (září 2023 – červen 2024) 6. ročník projektu autorských čtení, jehož název zní Spisovatelé do knihoven. Princip tohoto projektu je jednoduchý: 10 autorů v 10 knihovnách během 10 měsíců.

Současná česká literatura

Současná česká literatura je paradoxně pro mnoho čtenářů terra incognita. Ve velkém množství klasické literatury, anebo i soudobé překladové literatury, obtížně hledá své publikum. Někdy také narazíme na předsudek, že současná česká literatura za moc nestojí. My jsme naopak přesvědčeni, že je daleko lepší, než jaká je její pověst. Téměř každý návštěvník knihovny asi zná jména jako Michal Viewegh nebo Kateřina Tučková, ale současná česká literatura je daleko bohatší a vrstevnatější.

zdroj: http://spisovateledoknihoven.cz/