dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  
S Baťou v džungli

Datum / čas
16. 1. 2018
18:00 - 19:30

Místo
čítárna – studovna


Markéta Pilátová: S Baťou v džungli – beseda s autorkou

Poslední román Markéty Pilátové se podobně jako některé její dřívější knihy zrodil z inspirace, kterou autorce přinesly opakované pobyty v Brazílii, kde působila jako učitelka češtiny pro krajany. Na rozdíl od prvotiny Žluté oči vedou domů či druhého „brazilského“ románu Má nejmilejší kniha je tento poslední příběh spojen stejně silně s Brazílií jako s Čechami a Moravou. A je obdivuhodné, jak toto spojení dvou tak vzdálených krajů a kultur drží pohromadě pevně a suverénně, bez trhlin.

Markéta Pilátová příběh rodiny Baťů v Brazílii spíš skládá než vypráví. Nechává hovořit a vzpomínat několik protagonistů skutečné historie Baťova rodinného klanu, včetně samotného Jana Antonína Bati, a jen jim propůjčuje své vědomí. Mnohé čtenáře možná překvapí, že Baťa z titulu knihy není zakladatel světoznámé obuvnické značky Tomáš Baťa, ale jeho nevlastní mladší bratr Jan Antonín, který „po jeho smrti dovedl firmu Baťa k světovému rozmachu“. Osobnost tohoto „Bati z džungle“ stále zůstává v Česku téměř neznámá, protože si svého času příliš mnoho vlivných osob z různorodých důvodů přálo, aby se právě na mladšího Baťu zapomnělo.

Většina textu vychází z autentických materiálů, rodinných deníků, alb, osobních dopisů a dalších soukromých pokladů obrovského rodinného archivu, který měla autorka k dispozici díky přátelství s paní Dolores Baťa Arambašič, vnučkou Jana Antonína. zdroj: http://www.iliteratura.cz/Clanek/37981/pilatova-marketa-s-batou-v-dzungli