dnes zavřeno  
Romano suno

Datum / čas
1. 7. 2021 - 30. 8. 2021
Celý den

Místo
Městská knihovna Valašské Meziříčí


Romano suno je putovní výstava obecně prospěšné organizace Nová škola. Výstava představuje to nejlepší z historie literární a výtvarné soutěže Romano suno, která prostřednictvím dětských kreseb a krátkých textů v romském a českém jazyce ukazuje svět viděný očima a srdcem romských dětí a mladých dospělých.

Skrze Romano suno se  můžete

  • podívat na život u nás očima dětí, které od jeho počátku překonávají četné překážky
  • začíst do básniček a krátkých příběhů a poznat jejich prostřednictvím svět romských dětí v České republice
  • setkat se s psanou podobou romštiny 

Literární a výtvarná soutěž Romano suno

Romano suno – Romský sen je literární a výtvarná soutěž pro děti základních, středních škol a dětských domovů ze všech koutů České republiky.

Organizujeme ji od roku 1997 díky podpoře dlouhé řady donorů.

 

Hlavním záměrem projektu je dát příležitost dětem, které ještě umí romsky, uplatnit tuto dovednost veřejně a popsat svět kolem sebe. Pro mnohé z dětí je účast v literární soutěži vůbec prvním setkáním s psanou podobou romštiny. Musejí se tedy při psaní příspěvků vyrovnávat s nemalými obtížemi. Stejně jako dospělí – obvykle rodiče nebo školní asistenti pedagogů, kteří jim v tom pomáhají.

Přesto dokážou tyto obtíže překonat a vydávají svědectví o tom, co se jim nebo jejich rodině přihodilo, co jim vyprávěli doma, co nebo koho mají rády…

Obsah příspěvků závisí na zadaných tématech, která jsou pro každý rok jiná. Vždy je součástí i téma volné či možnost napsat příspěvek formou básně. Děti soutěží ve čtyřech kategoriích podle věku. Literární soutěž je doplněna o možnost soutěžit v mluveném slově a o soutěž výtvarnou. Té se účastní všechny děti, které mají chuť literární příspěvky svých spolužáků převést do světa barev.

Novinky ze soutěže najdete také na facebooku – ve skupině Romano suno – Aven andre.

Texty v romštině překládáme do češtiny (v případě, že českou verzi textu nedodal sám autor nebo autorka). Vítězné příspěvky vybírá odborná porota složená z romských i neromských osobností (literátů, výtvarníků, řežisérů). 

Každoročně také vydáváme sborník Romano suno.

zdroj: http://www.novaskolaops.cz/romano-suno/