dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  
Philippe Hniliců: Doteky života

Datum / čas
5. 9. 2023 - 31. 10. 2023
16:30

Místo
vestibul u oddělení pro dospělé


Doteky života – výstava fotografií Philippe Hniliců zachycující činnost Diakonie Valašské Meziříčí

Fotograf Philipe Hniliců zachycuje každodenní okamžiky ve službách Diakonie Valašské Meziříčí. Při příležitosti 30. výročí organizace se rozhodl uspořádat výstavu svých fotografií, prostřednictvím které chce podpořit povědomí o činnosti valašskomeziříčské Diakonie. Výstava nese název „Doteky života“.

Výstava je k vidění u vstupu do oddělení dospělých od 5. 9. do 31. 10. 2023, přístupna je volně vždy v době otevírací doby knihovny. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 9. 2023 od 16.30 hodin.

Philippe Hniliců je začínající mladý fotograf. Jako dobrovolník přichází do Diakonie Valašské Meziříčí a zaznamenává každodenní okamžiky. Jeho fotografie organizace využívá pro publicitu své činnosti, ve výročních zprávách a propagačních materiálech.

Slovo autora

Jako fotograf se snažím zachytit okamžiky, které jsou upřímné a přirozené. Nerad fotím strojené fotografie, kde se lidé tváří jinak, než jací ve skutečnosti jsou. Při fotografování se snažím být spíše pozorovatelem děje než někým, kdo jej utváří. Ti, kteří na mých fotografiích děj tvoří, jsou lidé, radující se z maličkostí, podporující se navzájem a snažící se zlepšit svou životní situaci. Tímto způsobem se pokouším zobrazit jejich příběhy a naději.

Přál bych si, aby lidé věděli, co tato nezisková organizace dělá, a jak jim může pomoci v nelehkých životních situacích. Doufám, že výstava zvýší povědomí o činnosti Diakonie v našem městě, a že potěší návštěvníky, kterým přinese nový pohled na život s Diakonií.

 Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím a snaží se být nápomocna rodinám a ostatním pečujícím. V roce 2023 si připomíná 30 let činnosti a také 20 let od vzniku hospice CITADELA. Postupným vývojem se stala Diakonie Valašské Meziříčí jedním z největších středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické, co do počtu poskytovaných služeb i co do počtu zaměstnanců. Nemalou zásluhu na tom mají vize a zapálení zakladatelů, všech bývalých pracovníků i současná práce každého jednotlivého zaměstnance a spolupráce s dobrovolníky, s církvemi, se státní správou, podporovateli a dárci. V současné době poskytuje valašskomeziříčská Diakonie ucelený komplex 2 zdravotních a 10 sociálních služeb v terénní, ambulantní i pobytové formě. Paliativní péči o nevyléčitelně nemocné ve všech jeho formách poskytujeme v ambulanci paliativní medicíny, lůžkovém hospici CITADELA a domácím hospici Společnou cestou. Principy paliativní péče uplatňuje i v péči o klienty domova se zvláštním režimem. Díky naší ucelené nabídce služeb ročně pomůže v týmu 235 zaměstnanců a 60 dobrovolníků více než 1900 lidem a jejich blízkým. Provázanost našich služeb umožňuje reagovat na aktuální potřeby klientů, kterým může pomáhat v každé etapě jejich života. Při své každodenní prací se snaží být nositelem úcty a respektu k člověku s ohledem na jeho důstojnost a jedinečnost v každé fázi jeho života v duchu diakonických hodnot, kterými jsou společenství, milosrdenství, fortelnost a naděje.

 

Pomoc má mnoho tváří. Pomáhat můžete i vy.