dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  
Noc s Andersenem 2021

Datum / čas
3. 9. 2021 - 4. 9. 2021
18:00 - 8:00

Místo
Oddělení pro děti a mládež


Klub dětských knihoven SKIP a Městská knihovna Valašské Meziříčí pořádají další nocování s Andersenem tentokrát s Rychlými šípy a záhadou hlavolamu!!

Registrace na Noc začíná 9. srpna 2021 v oddělení pro děti (tel. 571621589, detske@mekvalmez.cz), kde bude pro rodiče připravena přihláška k podepsání s dalšími instrukcemi (včetně prokázání bezinfekčnosti). Akce pro děti 3. až 5. tříd, které jsou registrované v naší knihovně.

Noc plná dobroružství, úkolů, temných zákoutí a uliček. Pro tento večer platí: „Kdo se nebojí, musí do knihovny!“

Prokazování bezinfekčnosti, testování, očkování na všech akcích pro veřejnost (besedy, přednášky, klub Malíček, Coderdojo) – netýká se půjčování! (aktualizace k 1.9.2021):

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro účast na akcích pro veřejnost v knihovně dle bodu I/16. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

  • Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem.
  • Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

  • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Případně doložíte, že jste podstoupili preventivní antigenní samotest (nutno si donést vlastní) přímo na místě s negativním výsledkem.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci knihovny či organizátoři akce (v případě pronájmu malého sálu).