dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  
My básnické střevo máme...

Datum / čas
2. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Celý den

Místo
vestibul knihovny


Výstava básniček ve vestibulu knihovny bude ke zhlédnutí do konce října.
 
Jde o kreativní osvětu pacientské organizace České ILCO, která pomáhá  již 25 let lidem jimž ze závažných zdravotních důvodů byla vytvořena stomie neboli vývod. Zkratka ILCO v názvu organizace je užívána celosvětově a je odvozeno od dvou latinských slov IL- ileo (tenké střevo)  CO- colon (tlusté střevo).
České ILCO je zastřešujícím spolkem pro 20 regionálních sdružení stomiků, tedy lidí s vývodem ze střev nebo močovodu. České ILCO bylo založeno v roce 1992 a od té doby hájí zájmy všech stomiků, jedná jejich jménem s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány, vyjadřuje se k legislativě, která se týká stomiků a snaží se naplňovat své poslání, tedy zlepšovat stomikům život a pomáhat jim v návratu do normálního života.