dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  
Maccabi Games Berlin

Datum / čas
1. 3. 2018 - 2. 4. 2018
Celý den

Místo
vestibul knihovny


Lenka Hoffmannová: Maccabi Games v Berlíně 2015

Vernisáž výstavy proběhne 1. března v 16 hodin ve vestibulu knihovny, následovat bude beseda s Lenkou Hoffmannovou na téma První obřad bat micva v loštické synagoze s promítáním.

The European Maccabi Games 2015 v Berlíně

Tak se nazývá židovská olympiáda, jedna z největších sportovních událostí na světě. Koná se vždy v lichém (ne olympijském, protože mnoho účastníků reprezentuje své země na Olympijských hrách) roce střídavě v některém z evropských hlavních měst a v Izraeli. Tam se Maccabiády účastní přes 10 tisíc sportovců z celého světa, většinou členů židovských sportovních klubů Maccabi, což je zároveň největší dobrovolnická organizace na světě.
První Maccabiádu uspořádali Židé v tehdejším Britském mandátním území Palestina v roce 1932 v Tel Avivu. Konání her přerušila druhá světová válka, ale hned v roce 1947 se hry konaly na území jen o rok později vzniklého státu Izrael. Také po masakru izraelských sportovců na Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 se hry v Evropě nekonaly téměř 20 let.
Zúčastnila jsem se jako dobrovolnice první Maccabiády v německy mluvící zemi v roce 2011, a to ve Vídni. Při té příležitosti vznikla u Dunaje nová ulice Simona Wiesenthala, lovce nacistů, a během krátké doby zde vídeňští Židé vybudovali centrum s židovskou školkou, školou, domovem pro seniory, knihovnou atd. Kolem centra byl vybudovám moderní sportovní areál, kde se Maccabiáda odehrávala.
V roce 2015 jsem byla vybrána jako jedna ze 4 field journalists na následující evropskou Maccabiádu v Berlíně. V tom roce si Izrael a Německo připomínaly 50. výročí navázání diplomatických vztahů. Organizaci Maccabiády zajišťovali dobrovolníci ze všech zemí světa. Ze 450 zájemců jich bylo vybráno 350. Kromě Berlíňanů bydleli dobrovolníci v rodinách členů berlínské židovské komunity.
Zúčastnili se sportovci ze 37 zemí pěti kontinentů. Všichni bydleli v největším berlínském hotelu Estrel v arabské čtvrti za přísných bezpečnostních opatření. Sportovní klání probíhala v Olympiaparku, který postavil Adolf Hitler pro olympiádu v roce 1936, na kterou měli zejména němečtí Židé vstup zakázán. Náš Social Media Team sídlil v olympijském areálu v bývalé Goebbelsově vile.
Maccabiáda je nejen o výborných sportovních výkonech, ale zejména o setkání Židů z celého světa. Součástí her je účast přes 500 mladých (juniors) od 13 do 19 let, kteří mají také svůj speciální program. Navštívila jsem s nimi koncentrační tábor Sachsenhausen, kde byl vězněn můj otec, který jako soustružník otročil ve 3 km vzdálené továrně Heinkel v Oranienburgu.
Tento koncentrák byl první postavený na zelené louce a školil členy SS pro další tábory v celé Evropě. Prováděly se zde také strašlivé pokusy na vězních s jedy a drogami a mnozí vězni měli tu „čest“ zde testovat obuv pro Wehrmacht.
Na Maccabiádě byla podávána košer strava, a to velmi dobrá a v neomezeném množství. Hladoví sportovci si mohli nabrat s sebou kolik chtěli, aby se posilnili před náročnými výkony.

Lenka Hoffmannová