dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  
Klub Malíček

Datum / čas
5. 10. 2023
9:00 - 11:00

Místo
Oddělení pro děti a mládež


Klub Malíček

Pro rodiče na rodičovské dovolené a děti do 3-4 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) připravujeme klub Malíček. Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní.

Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče.

Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Pravidla klubu a schéma programu zde.

Rezervace

Rezervace jsou dostupné týden před akcí.