dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  
Klub Malíček - 3.12. se nekoná

Datum / čas
3. 12. 2020
9:00 - 11:00

Místo
Oddělení pro děti a mládež


Klub Malíček – 3.12. nebude

Od 3.12.2020 je knihovna opět otevřena, knihy si můžete půjčit, ale akce se konat nemohou…

Pro rodiče na rodičovské dovolené a děti do 3-4 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) je určen  klub Malíček. Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní.

Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče.

Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Pravidla klubu a schéma programu zde:

bookstart

Rezervace

Rezervace jsou dostupné v týdnu před akcí.