dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Datum / čas
5. 11. 2020 - 8. 11. 2020
9:00 - 20:00

Místo
Oddělení pro děti a mládež


Klub Malíček

V současné covidové době jsme pro vás a vaše děti do 3-4 let připravili klub Malíček ve virtuální podobě. Klub bude přihlášeným otevřen od čtvrtka 5.11. do neděle 8.11.2020. Odkaz pro přístup bude přihlášeným rozeslán na zadané emaily nejpozději ve čtvrtek do 9 hodin. S dětmi si můžete zacvičit, poslechnout příběhy Sama a Julie a zapojit se do nabízených aktivit.

Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče.

Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Pravidla klubu a schéma programu zde:

bookstart

Rezervace

Rezervace jsou dostupné týden před akcí.