dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  
ZRUŠENO PRO NEMOC Jan Bauer

Datum / čas
10. 3. 2020
18:00 - 19:30

Místo
malý sál (knihovna-komunitní centrum)


Náhradní termín zatím nejsme schopni domluvit, omlouváme se a přejeme panu Bauerovi brzké uzdravení!

Beseda se spisovatelem historických románů a literatury faktu.

Ing. Jan Bauer (nar. 11. 4. 1945 v Jihlavě) v roce 1963 maturoval na gymnáziu (tehdy střední všeobecně vzdělávací škola) v Českém Krumlově a v  témže roce byl přijat na provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích. Během studií založil a redigoval dva postupně zakázané studentské časopisy Dialog a Dalila. Po promoci v roce 1968 začal pracovat v redakci krajského deníku Jihočeská pravda a v době srpnové invaze armád Varšavské smlouvy byl zvláštním zpravodajem tohoto listu na mimořádném zasedání Národního shromáždění. Po absolvování základní vojenské služby se už do Jihočeské pravdy nesměl z politických důvodů vrátit a raději se odstěhoval do Prahy, kde pracoval v denících Večerní Praha a Zemědělské noviny. V roce 1978 vydal svoji první knihu – populárně vědeckou publikaci pro mládež „Uživí naše planeta lidstvo?“ V roce 1992 spoluzakládal bulvární deník Blesk, později pracoval v Týdeníku Televize a v deníku Super. V roce 1998 odešel z Prahy do Vodňan a věnoval se literatuře na plný úvazek. Píše především  literaturu faktu a historické romány. Za svou tvorbu byl vyznamenán řadou literárních ocenění – Cena Masarykovy akademie umění (1995), cena nakladatelství MOBA Brno (2002), dvakrát obdržel cenu nakladatelství Akcent  Třebíč (2003 a 2004), dále cenu Zeyerův hrnek (2007 a 2015), dostal prestižní jihočeskou literární cenu Číše Petra Voka (2010) a cenu Akademie Blinkr za román roku (2014). O jeho autorské píli svědčí skutečnost, že v říjnu 2017 obdržel od  pelhřimovské agentury Dobrý den certifikát o vytvoření českého rekordu v  počtu vydaných knih (172 titulů). Už více než pět let je podle oficiálních statistik druhým nejpůjčovanějším českým autorem ve veřejných knihovnách (1. je Vlastimil Vondruška).  Vedle literární tvorby se věnuje i společenské činnosti. V roce 1997 inicioval pořádání každoročního setkání spisovatelů Zeyerovy Vodňany. Tato akce, kterou i nadále spoluorganizuje, je největší pravidelnou literární událostí v Jihočeském kraji. Je také čestným předsedou Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Poté, co překonal závažné onemocnění, se v roce 2018 přestěhoval do Českých Budějovic a ve stejném roce byl za svou angažovanost v oblasti kultury jmenován městským zastupitelstvem ve Vodňanech čestným občanem města Vodňany. 

Vstup zdarma, rezervace míst na tel. 571 621 589 nebo v oddělení pro dospělé, počet míst omezen.