dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  
Jak rozpoznat a čelit manipulaci v osobním i profesním životě

Datum / čas
18. 4. 2023
18:00 - 19:30

Místo
Kino Svět Valašské Meziříčí


Diakonie Valašské Meziříčí v letošním roce slaví 30 let své činnosti a připomíná si také 20 let fungování hospici CITADELA. Při příležitosti tohoto výročí pořádá benefiční populárně naučnou přednášku na aktuální téma „Jak rozpoznat a čelit manipulaci v osobním i profesním životě“ dvojice lektorů MUDr. PhDr. Miroslava Orla, Ph.D. a PaedDr. et Mgr. Věry Facové.

Anotace přednášky:

S nějakou formou manipulace v osobním a profesním životě se setkal pravděpodobně každý. Manipulující člověk využívá řadu strategií a postupů, aby dosáhl svého. Své záměry často maskuje a skrývá – proto manipulace nebývá snadno a rychle odhalena. Dlouhodobě však manipulovanému přináší ztráty a řadu negativ. Abychom manipulaci dokázali čelit, je třeba nejprve vědět, CO to manipulace je a správně rozpoznat, KDO je manipulátorem. Teprve pak je možné manipulaci nepodléhat, čelit jí a posunout komunikaci s manipulátorem na vyváženější úroveň. Součástí je diskuze a reakce na dotazy.

Informace k lektorům:

PaedDr. Mgr. Věra Facová má mnohaletou praxi v oblasti psychologie, psychoterapie a supervize a angažuje se dlouhodobě také v pedagogické a lektorské činnosti. Má ucelený psychoterapeutický a supervizní výcvik. Je spoluautorkou několika knižních publikací.

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. se věnuje psychologii, psychoterapii, psychiatrii a supervizi. Přednáškové činnosti se mimo věnuje v rámci UP v Olomouci. Má ucelený psychoterapeutický a supervizní výcvik. Je autorem několika knižních publikací.

Oba lektoři se před lety potkali jako kolegové a vytvořili spolu lektorskou a supervizní dvojici. Spojují je témata na pomezí psychologie a medicíny, psychosomatiky, práce se sny, osobnostně-sociálního rozvoje apod.

Přednáška se uskuteční 18. 4. 2023 od 18.00 hodin v Kině Valmez. Vstupné na přednášku je dobrovolné. Výtěžek podpoří rozvoj domácí hospicové péče. Rezervace míst je možná přes online rezervační formulář https://www.diakonievm.cz/aktualne/rezervace-vstupenek/, na tel. č. 730 167 964 nebo mailu holubova@diakonievm.cz.