dnes zavřeno  

Datum / čas
9. 10. 2014
10:00 - 11:30


čtvrtek 9. října v 10 hodin

Předváděcí a prodejní akce – jak se bránit?

Beseda se zástupci České obchodní inspekce – příklady z praxe.

Tisková zpráva: O anonymních předváděcích akcích ČOI ví i bez ohlášení

(Praha, 29. srpen 2014) Ve 2. čtvrtletí 2014 zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 206 předváděcích prodejních akcí a nedostatky zjistili ve 170 případech, tj. 82,5 % kontrol. V plánu kontrol měly prioritu neoznámené akce, o kterých se inspektoři dovídali z informací nebo pozvánek zaslaných spotřebiteli, kteří byli pořadateli osloveni, případně od novinářů. Díky této spolupráci s veřejností vzrost i počet prokázaných porušení, neboť nesplnění oznamovací povinnosti o organizované akci je již samo o sobě správním deliktem. Za 1. pololetí nahlásilo České obchodní inspekci 53 subjektů celkem 16 800 organizovaných akcí. Kolik z nich však skutečně proběhlo, nelze přesně zjistit. „Kombinace cílených kontrol ČOI spolu se zpřísněním podmínek konání organizovaných akcí zákonem se projevila v nižším výskytu nejhorších forem agresivních obchodních praktik, k nimž na těchto prezentacích docházelo,“ zhodnotil přínos novely zákona o ochraně spotřebitele ústřední ředitel Mojmír Bezecný. „Trvalým problémem však zůstává reálné prosazování práv spotřebitelů, kteří uzavřeli na předváděcí akci kupní smlouvu, při odstoupení od smlouvy. Spotřebitelům proto doporučuji těchto akcí se neúčastnit,“ doplnil ústřední ředitel ČOI. Sankce uložené za nedostatky zjištěné při kontrolách předváděcích akcí přesáhly ve 2. čtvrtletí 5 milionů korun.

zdroj: http://www.coi.cz/o-anonymnich-predvadecich-akcich-coi-vi-i-bez-ohlaseni-nc1194/