dnes zavřeno  
Škola a válka. Branná výchova v české škole

Datum / čas
4. 1. 2024 - 29. 2. 2024
Celý den

Místo
vestibul u oddělení pro dospělé


Škola a válka. Branná výchova v české škole

Výstavu zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

Výstava návštěvníkům ukazuje historii výuky předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny můžeme nalézt již před rokem 1918 za monarchie. Obsahem předmětu navíc nebyla pouze „brannost“ v užším slova smyslu (jak přetrvává ve vzpomínkách starších ročníků v podobě branných cvičení spočívajících v přesunech v terénu v pláštěnkách či střelbě ze vzduchovky), ale celková příprava na mimořádné situace – žáci měli být v první řadě tělesně zdatní, naučit se orientovat v terénu a umět poskytnout první pomoc při různých typech zranění.

Výstava potrvá až do 29. února 2024.