dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

V poslední době neustále zodpovídám dotazy, jak to vypadá se stěhováním knihovny a kam vůbec by se měla přestěhovat. Začněme tedy od začátku. Na konci článku je zveřejněn aktuální stav.

Proč vůbec nové prostory pro knihovnu? V Krásenské radnici jako památkové budově nejde zřídit výtah, úzké strmé schodiště dělá problém seniorům i lidem s handicapem, není zde možnost řádně zaparkovat, natož knihovnu řádně zásobovat zbožím. Oddělení pro dospělé je zaplněno knihami, chybí zde odpočinková místa, návštěvníci si nemají kam sednout. Poptávka po veřejném internetu je větší než naše nabídka počítačových stanic. Oddělení pro děti je detašované, v pronajatých prostorách. Chybí prostor pro mladé. Zašívárna (jak říkáme miniprostoru s fantasy a komiksovou literaturou) byť s wifi, ale s pohovkou jen pro dvě osoby, je žalostně malá. Exkurze a besedy pro školy pořádáme v době, kdy je knihovna zavřená. Akce pro veřejnost děláme po zavírací době čítárny nebo jsme nuceni čítárnu pro čtenáře k jejich nelibosti uzavřít.

Když jsem se v roce 2005 stala ředitelkou knihovny, pustila jsem se hned do řešení problému, jak získat větší prostory pro knihovnu, jak udělat knihovnu bezbariérovou a jak dostat nejlépe všechna oddělení pod jednu střechu. Vůbec jsem netušila, jaký to bude běh na dlouhou trať. Hledání vhodných prostor, počítání metrů, konzultací dispozic řešení. Možností, kam knihovnu umístit, bylo během uplynulých 11 let teoreticky několik. Uvažovalo se o prostorách v ZŠ Masarykova, v budově Okresního soudu, později potravinářského učiliště. Spekulovalo se o prostorách v ZŠ Žerotínova v případě jejího zrušení. Později se uvolnily dvě podlaží v Kině Svět (prostory bývalých restaurací Malta a Admiral).

Jako nejlepší možnost, kam přestěhovat knihovnu, se nám jevily prostory jižního křídla zámku Žerotínů (nynější Muzejní a galerijní centrum), na jejichž volné prostory nás již v roce 2005 upozornil bývalý vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Pavel Nováček. Prostorné, světlé, v centru města, bezbariérové, blízko MHD i parkování, všechna oddělení pod jednou střechou, otevírací doba pro celou knihovnu jednotná. Tehdejší vedení města nás ale zabrzdilo s tím, že se v těchto prostorách plánuje „kongresové centrum“ s hotelovým ubytováním.

Z realizace „kongresového centra“ sešlo a tak jsme v roce 2008 s paní místostarostkou Dagmar Lacinovou začali pracovat na projektu LITERA. Knihovna v jižním křídle zámku se začala opět rýsovat. V plánu bylo dokončit ubytovací prostory v podkroví a do spodních pater nastěhovat knihovnu. Bohužel pro nás se objevil další zájemce o tyto prostory a to Základní umělecká škola Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí a jejich projekt MÚZA. Argumenty jako, proč stěhovat školské zařízení do těchto prostor, které nejsou tomuto uzpůsobeny, že škola jako taková uzavře široké veřejnosti a turistům dostupnost prostor jižního křídla, neprošly. Navíc v té době Město Valašské Meziříčí prodalo budovu dětského oddělení společnosti Bonver (za podmínky, že nás tam společnost Bonver nechá v pronájmu, než se najdou nové prostory). Nedivím se vedení ZUŠ, že tak „bojovalo“ za nové prostory, jejich situace ve stísněných podmínkách není záviděníhodná. Múza zvítězila. Respektive zastupitelé podpořili v roce 2009 tento projekt, především díky menším finančním nákladům. No a jak to dopadá, když se dva perou? Třetí se směje. Nakonec se našla finanční dotace na rekonstrukci jižního křídla, ale pro galerijní a muzejní účely.                     

Volných městských prostor pro knihovnu, která má nyní plochu jen pro veřejnost cca 550m2, již není moc. A my potřebujeme naši svízelnou situaci vyřešit. Projekt Knihovna jako komunitní centrum, který počítá s umístěním našich oddělení do budovy kina, se jeví na první pohled slibně. Od začátku však upozorňuji vedení města, že prostory bývalých restaurací (Malta a Admiral) pro činnost knihovny nejsou dostačující především z hlediska velikosti plochy v metrech čtverečních. Abychom se do kina vešli a mohli plně rozvinout komunitní práci, se kterou se v projektu počítá, potřebujeme prostory větší. Ale kde, když v 1. patře je sál kina a v přízemí soukromí nájemci? Přestěhovat jen část knihovny, respektive dětské oddělení, nevyřeší problémy, se kterými se potýkáme v Krásenské radnici, navíc by bylo provozně i ekonomicky náročnější.

Již brzy se začne pracovat na projektu, který bude základem pro žádost o dotaci z Evropských fondů. Budeme se snažit s projektantem knihovnu do kina umístit. Budeme se snažit být rozumní. Ale budeme si stát za tím, co máme a jak pracujeme nyní, abychom v této práci mohli dále pokračovat i v nové knihovně. Méně prostoru než máme teď, by byl krok zpět.

A jaká je naše vize Knihovny jako komunitního centra v budově kina? Nechceme zaostat za trendy v moderním knihovnictví. Takže by neměly chybět půjčovny pro děti i dospělé, čítárna a větší prostor pro mladé. Odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu, herní koutek pro nejmenší děti, stanice veřejného internetu, počítač se softwarovou lupou pro nevidomé a slabozraké. V plánu je počítačová učebna, klubový sál, který bude sloužit jako prostor pro přednáškovou činnost , besedy a dílny i jako malé artové kino. Součástí komunitního centra budou také sociální služby, které pomohou začlenit handicapované a jinak sociálně vyloučené (nezaměstnaní, rodiče na mateřské dovolené, menšiny) do veřejného života. Vedení kina má zájem zachovat občerstvení pro návštěvníky filmových představení v podobě oblíbeného popcornu a coly. Budova se stane bezbariérovou jak pro návštěvníky kina tak i knihovny, vybudován bude výtah. Centrum bude otevřeno v pracovní dny od dopoledních do večerních hodin. A zvažujeme také víkendový provoz.

Naše knihovna v současné době spolupracuje se spoustou organizací v našem městě. Do knihovny docházejí děti z mateřských a základních škol a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské kolektivy jsme v roce 2015 uspořádali na 300 vzdělávacích besed a exkurzí. Pro veřejnost pořádáme ročně na 50 akcí v podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení na PC. V roce 2015 knihovnu navštívilo na 60.000 návštěvníků. Spolupracujme s Domovem seniorů, Diakonií, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Naše nabídka je opravdu pestrá, půjčujeme knihy, noviny, časopisy, regionální literaturu, audioknihy pro nevidomé, deskové hry, e-knihy, čtečky e-knih. Nabízíme řadu doplňkových služeb – kopírování, skenování, laminování, kroužkovou vazbu, obalování sešitů a knih. Pro seniory a handicapované potom donáškovou službu až do domu. A tuto kvalitní nabídku služeb chceme zachovat i v nové knihovně.

Držte nám palce, ať vše dobře dopadne, ať je vyhlášena výzva na budování komunitních center, ať zastupitelé schválí finance na projekt, ať projekt získá kvalitního projektanta, projektová dokumentace podporu zastupitelstva a hlavně uspěje ve výzvě o dotaci. Prostě je to ještě běh na dlouhou trať a výsledek je zatím bez záruky. Obyvatelé našeho města potřebují kvalitní knihovní, vzdělávací a volnočasový „stánek“, na který budou po zásluze pyšní, a který bude obyvateli města a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko hojně využívaný.

Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny (člen projektového týmu), prosinec 2015

 

aktualizace stavu:

ke dni 26.2.2016 – v rozpočtu města Valašské Meziříčí je zahrnuta částka na zpracování projektové dokumentace, je vytvořen projektový pracovní tým – začíná se pracovat na projektu „Komunitní centrum ve Valašském Meziříčí“

ke dni 6.4.2016 – počítáme metry knih, abychom se vešli, a pilně pracujeme s projektanty na konečném řešení dispozic knihovny v budově kina, no je to běh na dlouhou trať…projektovou dokumentaci zpracovává firma BP projekt, s.r.o., Valašské Meziříčí. Jsem ráda, že byla vyslyšena moje žádost a knihovna získala v budově prostory po pizzerii (ta bude přesunuta do nynějších Rybářských potřeb), knihovna tak bude pěkně v jedné části budovy. Navíc bude kromě kina v 1. patře ještě sál o kapacitě do 70 osob pro účely knihovny. Ano, vše se vejde. 🙂

ke dni 17.5.2016 – místnosti rozděleny, naprojektovány, řešíme slaboproud, silnoproud, pc sítě…, především pak bezbariérovost – dostupnost pro handicapované, nevidomé a neslyšící, stávají se z nás čím dál větší odbornící 🙂

ke dni 30.6.2016 – projektové práce finišují, začíná se pracovat na rozpočtu projektu. V červenci by měla být zveřejněna výzva na podání žádosti, pak budeme chytřejší.

ke dni 25.9.2016 – projektové práce na stavební úpravy budovy kina jsou hotovy. V projektu se počítá s umístěním knihovny do 1., 3. a 4. podlaží. Ve 2. podlaží se má vytvořit multifunkční sál s kapacitou 70 osob – jako prostor pro pořádání besed pro veřejnost, besed pro školy a jako artkino (minikino). Pizzerie se má přestěhovat do nynějších prostor obchodu s rybářskými potřebami. Rekonstrukcí by mělo projít také kino – nové pohodlnější sedačky, lepší pódium, místa pro invalidy, nové osvětlení, nová klimatizace a vzduchotechnika. Součástí budovy má být výtah. Bohužel finanční náklady jsou moc vysoké, počítá se totiž s celkovou rekonstrukcí budovy (nové rozvody elektřiny, vody, zasíťování – ono se to nezdá, ale budova kina je opravdu obrovská). Držte kinu a knihovně palce! Obě dvě instituce jsou tu především pro širokou veřejnost. 🙂

ke dni 27.10.2016 –  zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci. Ta se bude podávat k 31.10.2016. Výsledek se dozvíme asi v květnu nebo v červnu 2017. A pak se uvidí, jak dál.

ke dni 17.2.2017 – žádost získala 45 bodů z 50 možných, rozhodnutí o přidělení dotace však ještě nepadlo

ke dni 8.8.2017 – Město Valašské Meziříčí má schválenou dotaci z EU ve výši 17 mil. korun, jak se bude vše vyvíjet dál? Uvidíme, jak rozhodnou zastupitelé.

ke dni 14.9.2017 – zastupitelé podpořili realizaci projektu, knihovna by se měla stěhovat na jaře roku 2019

prosinec 2017 – bylo schváleno přijetí dotace, vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele

leden 2018 – rada města v úterý 16. ledna schválila uzavření smlouvy s pražskou firmou HOCHTIEF CZ a.s., jejíž cenová nabídka byla nejnižší

do ledna 2019 – stavební práce

únor – duben 2019 – vybavení komunitního centra nábytkem

1.6.2019 OTEVÍRÁME NOVOU KNIHOVNU!

 

budova kina po rekonstrukci fasády